A projektekkel kapcsolatos információk 2023. június 30-áig frissültek. Újabb információk itt érhetőek el:
https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom
+36-34-795-068 / +36-34-795-069
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Bejelentkezés

A kedvezményezett neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Konzorciumi partnerek: Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal, Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001

A szerződött támogatás összege: 2.417.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027. 03. 31.

A fejlesztés tárgya, célja, tartalma: A projekt célja a 2016-ban megalakult foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés (paktum) fejlesztése, a gazdasági folyamatok, a járványhelyzet miatt bekövetkező foglalkoztatási problémák kezelése, a megye gazdasági sajátosságaira épülő fejlesztési irányok kijelölésével és támogatásával a versenyképes munkaerőpiaci és gazdasági környezethez való hozzájárulás, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, a másodlagos munkaerőpiaci hátrányokból fakadó nehézségek leküzdése, és az inaktív, dolgozni tudó társadalmi csoportok munkaerőpiaci aktivitásának növelése.

A projekt-előkészítés során kialakításra és elfogadásra került a Projekt-előkészítő tanulmány (PET), széleskörü társadalmasítás mellett, vizsgálatokra, felmérésekre alapozva elkészül egy foglalkoztatási helyzetelemzés, majd a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, akcióterv, munkaprogram felülvizsgálata.
Az együttműködés szervezetrendszere és működési szabályai felülvizsgálatra kerülnek, feláll a projektmenedzsment (megosztva a KH és a megye között), a szakmai megvalósítói apparátus.

Az „A” tevékenység keretében működik a paktum intézményrendszere, saját ülései mellett szakmai rendezvényeken, partnerségi találkozókon, vállalkozói, önkormányzati fórumokon vitatják meg az aktuális információkat, kérdéseket. Követik a projekt életútját, részt vesznek a területi, (al)ágazati tervek előkészítésében, társadalmasításában, végrehajtásuk koordinálásában. Kiemelt szerepe van a paktumirodának, amely szervezi többek között a foglalkoztatást elősegítő tevékenységeket, szakértői támogatás mellett.

Ezek: a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása kapcsán kompetencia felmérés a KH által programba vont személyeknél (100 fő), az eredmények közvetítése a KH és a mentorok felé; komplex módon a foglalkoztatók (önkormányzatok, vállalkozások) felkészítése előítéleteik csökkentése érdekében, a munkavállalók és a munkaadók kapcsolatépítése (200 szervezet). Az iroda szervezi a TOP Plusz keretében megvalósuló városrehabilitációs programok és gazdaságfejlesztési projektek foglalkoztatási kérdéseinek a kezelését, közreműködik az inaktívak bevonásában, a munkaerőigények feltérképezésében is, ellátja az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Kormányhivatal felé az adatszolgáltatást, szervezi a gyorsjelentések elkészítését is.

A „B” főtevékenység keretében a PET-ben meghatározott 3 célcsoport (30 év feletti inaktívak, 30 év feletti tartós álláskeresők, illetve tartós álláskereséssel veszélyeztetettek, 50 év feletti álláskeresők) számára a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet és a szakpolitikai felelős által kiadott módszertan alapján a kormányhivatal a következő támogatások nyújtását tervezi a célcsoport tagok, foglalkoztatóik számára: munkaerőpiaci alkalmazkodás (képzés) támogatása foglalkoztatók vagy álláskeresők számára, bér-, mobilitási-, és vállalkozóvá válást elősegítő támogatás. A célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó kormányhivatali megvalósítói tevékenységek elvégzése: inaktívak, potenciális résztvevők felkutatása; ügyfelek programba vonása; tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport és a külső partnerek felé; egyéni cselekvési tervek, programok készítése; állásfeltárás és munkaközvetítés; foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások nyújtása; regionális és helyi szereplőkkel való együttműködés, egyeztetés; folyamatba épített szakmai értékelés, utánkövetési tevékenységek. A bevont személyek egyéni programjainak megvalósításához kapcsolódóan a foglalkoztatási tevékenységeket támogató szakrendszerek (IR, TOPPIR) fejlesztését, valamint a statisztikák, beszámolók, nyomonkövetések összeállításához, elvégzéséhez adatbázis létrehozását és feltöltését tervezzük.

Az "A" projektrészben tervezett helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek:
- Területkínálati kataszter továbbfejlesztése (barnamezős területekre fókuszálva),
- KEM-INENS program kidolgozása, megvalósítása,
- Megyei kkv stratégia készítése,
- Megyei aktívturisztikai stratégia készítése,
- Helyi termékkataszter készítése.

A szakmai tevékenységek ellátásához a Kormányhivatal és a Megyei Önkormányzat eszközbeszerzéseket is tervez, a széleskörü kommunikáció érdekében marketing tevékenységek és eszközök készülnek, a sajtó bevonásával eljutnak az információk, a támogatási lehetőségek, az eredmények a célcsoport, a potenciális foglalkoztatók, a széles közönség tájékoztatására. Teljesülnek a kötelező nyilvánossági elvárások.

Vállalt indikátorok:

Programban résztvevő munkanélküliek száma (TPO05) - 1327 fő

Programban résztvevő inaktív személyek száma (TPO06) - 156 fő

Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - álló résztvevők száma (TPR02) - nyílt munkaerő-piacra történő kivezetés - 836 fő.

A projekt a megye egész területére kiterjed.

A projekthez a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja a projektvezetőt és a pénzügyi vezetőt, valamint a paktumszervezet működéséhez szükséges szakembereket. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal projektmunkatársat, szakmai megvalósítókat alkalmaz a munkaerőpiaci programok megvalósítása, dokumentálása, szakmai koordinálása érdekében, továbbá tanácsadót, mentort, munkaerő közvetítőt, munkáltatói kapcsolattartót biztosít.

A foglalkoztatási partnerség együttműködik a munkaerőpiaci beavatkozások koordinálását és a támogatások szinergiájának megvalósulását összefogó minisztériummal.

A foglalkoztatási támogatások megítélése az álláskereső lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályain történik. Elérhetőségek:
• Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 2500 Esztergom, Lázár V. u. 74. Tel.: 33/795-106
• Kisbéri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 2870 Kisbér, Angol kert 4. Tel.: 34/ 795-916
• Komáromi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Tel.: 34/340-532
• Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Tel.: 34/510-720
• Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 2890 Tata, Patak köz 2. Tel.: 34/795-065
• a támogatási elemek megyei szintű koordinációja: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály, Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Tel.: 34/795-068, 34/795-069

Bővebb információ a www.kemoh.hu oldalon érhető el.

Hírlevél

Statisztika

Ma128
Tegnap312
Ezen a héten1590
Ebben a hónapban11673
Összes722818

Látogatók Infói

  • IP címe: 3.215.186.30
  • Böngésző: Unknown
  • Böngésző verziója:
  • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

3
Elérhető

2024-05-24

 

kormany.hu

 

kemkh