A projektekkel kapcsolatos információk 2023. június 30-áig frissültek. Újabb információk itt érhetőek el:
https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom
+36-34-795-068 / +36-34-795-069
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Projekt eredmények:

2023. március 31-én fejeződött be a Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. elnevezésű projekt. A fejlesztés a tatabányai lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítette elő, és egyben hozzájárult a vármegyeszékhely, valamint a kistérség mikro-, kis- és középvállalkozásai versenyképességének javításához. A projekt hatóterülete Tatabánya Megyei Jogú Város területe, valamint a Tatabánya Nyugati Ipari Park volt.

A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal alkotta konzorcium sikeresen pályázott 2016-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) TOP-6.8.2-16 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” kódszámú felhívásra. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázat – többszöri keretemelés eredményeképpen – összesen 548.796.281 forint vissza nem térítendő, 100%-os finanszírozású támogatásban részesült.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. (GFSZ) a projektelőkészítő és a projektmenedzsment tevékenységekért, valamint az „A” főtevékenységekért (paktumszervezet és paktumiroda működtetése, igényfelmérések, marketing tevékenységek, rendezvények szervezése, befektetésösztönzési tevékenységek megvalósítása, kötelező nyilvánosság biztosítása) felelt. A GFSZ ezeken kívül az ügyfelek számára munkaerőpiaci információkat és mentorálást is nyújtott. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a „B” főtevékenységek keretében a célcsoportnak biztosítandó támogatásokat (bér- és bérköltség támogatások, vállalkozóvá válási támogatások, képzések), munkaerőpiaci szolgáltatásokat (munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása, mentorálások, munkahelyi mentorálások) valósította meg.

A kormányhivatali projektrész koordinálása a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályon, míg a megvalósítás az illetékes Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán történt.

A Kormányhivatal szakmai megvalósítókat alkalmazott az ügyfelek egyéni munkaerőpiaci programjainak szakmai koordinálása és dokumentálása érdekében, továbbá a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz mentorokat biztosított. Mint konzorciumi partner, a fejlesztés keretében vállalt tevékenységeinek megvalósítására, a 2018. november 1. és 2023. március 31. közötti megvalósítási időszakra vonatkozóan 428.081.839 forint támogatásban részesült.

A célcsoport programba vonása 2019 áprilisában kezdődött meg, és a támogatások, szolgáltatások 2023. március 31-én zárultak.

Összesen 397 hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív személy programba vonása történt meg. Legnagyobb létszámban az alacsony iskolai végzettségű, az 50 év feletti, a tartósan munkanélküli álláskeresők, illetve az inaktívak részesültek a projekt adta lehetőségekből. A kormányhivatal az egyén szükségleteihez igazodó munkaerőpiaci szolgáltatásokat (munkapiaci információk, mentorálások), illetve a foglalkoztatásba helyezett személyek munkáltatói számára bérjellegű támogatásokat biztosított, köztük az álláskeresők vállalkozóvá válását segítette elő.

A célcsoport eredményes és hosszú távú foglalkoztatását olyan képzések biztosították, mint az építő- és anyagmozgató gép kezelő és raktáros, az élelmiszer-, vegyi áru eladó, a munkavédelmi technikus, vagy a társadalombiztosítási ügyintéző és bérügyintéző. 53 fő szerzett piacképes szakmát ezeken a képzéseken.

A Kormányhivatal összesen 260 foglalkoztatási támogatást nyújtott 113, többnyire helyi vállalkozás számára. Cégforma szerint a kft-k és az egyéni vállalkozások részesültek a legnagyobb mértékben ilyen jellegű kedvezményben. A vállalkozás méretét tekintve egyértelműen a helyi mikro- és kisvállalkozások domináltak: a támogatott cégek 88%-a mikrovállalkozás volt, 11%-a pedig kisvállalkozás. A nemzetgazdasági ágazatok közül legnagyobb számban a kereskedelem és járműjavítás, az építőipar, a feldolgozóipar, a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás, a szállítás, raktározás, illetve az egyéb szolgáltatások munkáltatói részesültek bérjellegű támogatásban. A helyi foglalkoztatás erősítéséhez a projekt 101 új egyéni vállalkozás elindításával is hozzájárult.

2023. június végéig az alábbi, vállalt indikátorok teljesültek:

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (PO25): 393 fő. (Vállalás: 382 fő)
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (legalább 6 havi folyamatos foglalkoztatással) (PR25): 184 fő. (Vállalás: 160 fő)*
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma (PR26): 147 fő. (Vállalás: 55 fő)*

*A PR25-ös és a PR26-os indikátorok beazonosítása folyamatban van, azokat 2024. március 31-ig szükséges teljes mértékben teljesíteni.

Legfontosabb projektesemények:

2022. december 31-ig összesen 397 célcsoport tag került be a projektbe (104%). Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 397 fővel teljesült. Összesen 101 új egyéni vállalkozás elindításához, valamint 113 foglalkoztató részére biztosított támogatást a Hivatal.

2022. december 12-19. között online Irányító Csoport ülés zajlott, melynek keretében az érintettek tájékoztatást kaptak a projekt előrehaladásáról.

2022 decemberében beszereztünk a projektben a Hivatal számára a projektmegvalósításhoz szükséges számítógépekhez 5 darab MS Office irodai szoftvercsomagot.

2022 novemberében a Magyar Államkincstár jóváhagyta a projekt 14. számú időközi kifizetési igénylését, amely 16 085 948 Ft számlaérték elfogadását jelenti.

2022. november 2-9. között online Irányító Csoport ülés zajlott, melynek keretében az érintettek tájékoztatást kaptak a projekt előrehaladásáról.

2022. október 26-án a Gazdaságfejlesztő Szervezet Foglalkoztatási Fórum ülést szervezett, melynek témája a zöld átállás életminőségre és munkaerőpiacra gyakorolt hatása volt, meghívott előadók közreműködésével.

2022. október 14-én a Gazdaságfejlesztő Szervezet sikeres állásbörzét szervezett a Vértes Centerben.

2022 szeptemberében a Magyar Államkincstár jóváhagyta a projekt 13. számú időközi kifizetési igénylését, amely 24 534 493 Ft számlaérték elfogadását jelenti.

2022 augusztusában támogatási szerződésmódosítás történt, mely során a projekt megvalósítási időszakának záró dátuma 2023. március 31-re módosult. A hosszabb megvalósítás lehetővé teszi a támogatások optimálisabb, nagyobb időtávra történő biztosítását.

2022. július 31-ig összesen 356 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 356 fővel teljesült. Összesen 83 új egyéni vállalkozás elindításához biztosított támogatást a Hivatal. Egyéni munkaerőpiaci programját már 346 projektbe bevont ügyfél teljesítette sikeresen.

2022 júliusában 72.967.842 Ft előleg érkezett Hivatalunkhoz, melynek nyomán újra folytattuk a célcsoporti támogatások nyújtását.

2022 július 15-én benyújtásra került a projekt 10. számú mérföldkő beszámolója.

2022 júliusában a Kormányhivatal benyújtotta újabb előlegigényét a többlettámogatás kormányhivatali részére, mely az újabb foglalkoztatási támogatások fedezetéhez szükséges.

2022 július elején aláírásra került a többlettmogatáshoz és a projekt fizikai befejezéséhez tartozó támogatási szerződés módosítás.

2022 június 30-án a Gazdaságfejlesztő Szervezet Foglalkoztatási Fórum ülést szervezett, melyen a résztvevők tájékoztatást kaptak a projekt előrehaladásáról, valamint egy, a gyártást és a szakképzést támogató virtuális valóság megoldással ismerkedhettek meg.

2022 június 8-16. között online Irányító Csoport ülés zajlott, melyen a résztvevők tájékoztatást kaptak a projekt előrehaladásáról.

2022 június 1-jén „Befektetésösztönzési jó gyakorlatok” címmel sikeres konferenciát szervezett a Gazdaságfejlesztő szervezet hazai és külföldi előadókkal.

2022 május 25-én az Irányító Hatóság többlettámogatáshoz és a fizikai befejezés időpontjának módosításához járult hozzá az alábbiak szerint: a projekt támogatási összeg megemelését 458 741 247 forintról 548.796.282 forintra, azaz 90.055.035 forinttal való megemelését hagyta jóvá, illetve hozzájárult a projekt fizikai befejezésének 2021.12.29-ról 2022.12.31-re történő módosításához.

2022 április 8-án sikeres állásbörzét szervezett a Gazdaságfejlesztő Szervezet a Vértes Centerben.

2022 januárjában a főkedvezményezett többlettámogatásra és a projekt fizikai befejezési időpontjának megváltoztatására (kitolására) irányuló módosítási igényt nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz, miután az Irányító Hatóság elvi hozzájárulását adta a korábbi emelésekkel együtt maximum 100 millió forintnyi többlettámogatáshoz.

2021 decemberéig a Kormányhivatal – ütemezetten – kötelezettségvállalásokkal lekötötte a célcsoport támogatásokra szánt forrásokat. Ez több, mint 260 millió forintnyi foglalkoztatási támogatást jelent 176 foglalkoztató számára, beleértve a 83 önfoglalkoztatót (vállalkozóvá válási támogatásban részesített, programba vont ügyfeleket) is. A programba vont célcsoporti létszám elérte a 356 főt. A PR25-ös indikátort (A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma) 65 fő, míg a PR26-os indikátort (A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma) 47 fő esetében azonosítottuk be.

2021 decemberében a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a projekt 8. számú szakmai beszámolóját.

2021 novemberében a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a projekt 8. és 9. számú időközi kifizetési igényléseit összesen mintegy 73 millió forint támogatási összeget érintően.

2021 októberében a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a projekt 12. számú időközi kifizetési igénylését mintegy 31 millió forint támogatási összeget érintően.

2021 október 13-20. között online Irányító Csoport ülés zajlott, melyen a résztvevők tájékoztatást kaptak a projekt előrehaladásáról.

2021 szeptemberében a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a projekt 10-11. számú időközi kifizetési igényléseit összesen közel 35 millió forint támogatási összeget érintően

2021 július 31-ig összesen 355 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 355 fővel (113%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 176 munkáltató kapott. Egyéni munkaerőpiaci programját már 233 projektbe bevont ügyfél teljesítette sikeresen.

2021 május 31-ig összesen már 211 projektbe bevont ügyfél fejezte be sikeresen egyéni munkaerőpiaci programját. Eddig az időpontig már több, mint 256 millió forintra vállaltunk kötelezettséget a célcsoportok számára nyújtandó szolgáltatások és foglalkoztatási támogatások érdekében.

2021 április 30-ig összesen 347 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 347 fővel (110%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 168 munkáltató kapott. Egyéni munkaerőpiaci programját már 185 projektbe bevont ügyfél sikeresen teljesítette.

2021 márciusában egyedi szakmai beszámoló keretében feltöltöttük a pályázati rendszerbe az évenkénti bevonási (PO25-ös) indikátor értékeket annak érdekében, hogy az Európai Unió számára továbbíthatóak legyenek a monitor számok

2021. március 31-ig összesen 343 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 343 fővel (109%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 162 munkáltató kapott. 2019 áprilisától összesen 75 új vállalkozás elindításához nyújtottunk segítséget. Egyéni munkaerőpiaci programját már 89 projektbe bevont ügyfél sikeresen teljesítette.

2021 márciusában a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a projekt 7. számú szakmai beszámolóját.

2021. február 28-ig összesen 332 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 332 fővel (105%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 155 munkáltató kapott. 70 új vállalkozás elindításához nyújtottunk segítséget.

2021. január 31-ig összesen 320 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 320 fővel (102%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 143 munkáltató kapott. 61 új vállalkozás elindításához nyújtottunk segítséget.

2020. december 31-ig összesen 313 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 313 fővel (99%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 140 munkáltató kapott.

2020. november 30-ig összesen 302 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 302 fővel (96%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 137 munkáltató kapott. Összesen 58 álláskereső új vállalkozásának elindításához nyújtottunk támogatást.

A Közreműködő Szervezet jóváhagyta a 9. számú időszaki kifizetési igénylést, ezzel mintegy 21 millió forint támogatás elszámolása történt meg.

A Közreműködő Szervezet jóváhagyta a 8. számú időszaki kifizetési igénylést, ezzel mintegy 52 millió forint támogatás elszámolása történt meg.

A Közreműködő Szervezet jóváhagyta a 7. számú időszaki kifizetési igénylést, ezzel mintegy 7,5 millió forint támogatás elszámolása történt meg.

2020. szeptember 30-ig összesen 276 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 276 fővel (90%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 124 munkáltató kapott. Összesen 56 álláskereső új vállalkozásának elindításához nyújtottunk támogatást.

2020. augusztus 31-ig összesen 276 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 276 fővel (90%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 124 munkáltató kapott. Összesen 56 álláskereső új vállalkozásának elindításához nyújtottunk támogatást.

2020. augusztus 14-én sikeresen befejeződött az Építő-és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) + Raktáros képzés, 5 fő szerzett piacképes képesítést. Ezzel a projektben vállalt 50 fő képzését teljesítettük, hiszen összesen 53 álláskereső elhelyezkedése vált könnyebbé új képzettség birtokában.

2020. július 31-ig a projektbe bevont álláskeresők, inaktívak létszáma elérte a 271 főt, ez a vállalt bevonási indikátor érték (PO25) 88%-át jelenti. 115 munkáltató részesült foglalkoztatási támogatásban, köztük 55 önfoglalkoztató.

2020. június 30-ig összesen 267 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 267 fővel (87%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 115 munkáltató kapott. Összesen 49 álláskereső új vállalkozásának elindításához nyújtottunk támogatást.

2020. június 11-én újra folytatódtak az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) és raktáros képzés oktatási tevékenységei. A sikeres vizsgát tevők tervezetten augusztus közepén kaphatják meg bizonyítványaikat, jogosítványukat.

2020. május 31-ig összesen 261 célcsoport tag került be a projektbe. Mindegyikük részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25 (bevonási) indikátor is 261 fővel (84%) teljesült. Foglalkoztatási támogatást eddig az időpontig 108 munkáltató kapott. Összesen 48 álláskereső új vállalkozásának elindításához nyújtottunk támogatást.

Irodaszereket, irodai papírárut szereztünk be a projekttel kapcsolatos adminisztrációs és archiválási feladatok elvégzése érdekében.

2020. április 30-ig a projektbe bevont álláskeresők, inaktívak létszáma elérte a 250 főt, ez a vállalt bevonási indikátor érték (PO25) 81%-át jelenti. 99 munkáltató részesült foglalkoztatási támogatásban, köztük 43 önfoglalkoztató.

2020. március 31-ig összesen 243 hátrányos helyzetű álláskereső került be a projektbe és kapott munkaerőpiaci szolgáltatásokat, ez a bevonási indikátorérték 79%-át jelenti. 98 munkáltató részesült az ügyfelek foglalkoztatása révén bérjellegű támogatásban, közülük 39 önfoglalkoztató.

2020. március 10-én 23 ügyfél kapta meg targoncavezető + raktáros bizonyítványát, illetve hatósági engedélyét.

2020. március 2-án Targoncavezető + raktáros képzés indult Tatán, melyhez 6 tatabányai ügyfél is csatlakozott. A képzés május végén fog befejeződni.

2020. február 29-ig összesen 234 hátrányos helyzetű álláskereső került be a projektbe és kapott munkaerőpiaci szolgáltatásokat, ez a bevonási indikátorérték 76%-át jelenti. 56 fő részesült képzéshez kapcsolódó keresetpótló juttatásban, közülük huszonöten már sikeresen be is fejezték tanulmányaikat. 89 munkáltató részesült az ügyfelek foglalkoztatása révén bérjellegű támogatásban.

2020. február 11-én 15 ügyfél sikeresen elvégezte a Társadalombiztosítási ügyintéző + Bérügyintéző képzést.

2020. január 31-ig összesen 220 hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív személy került be a projektbe és kapott munkaerőpiaci szolgáltatásokat, ez a bevonási indikátorérték 71%-át jelenti. 50 fő részesült képzéshez kapcsolódó keresetpótló juttatásban, közülük tízen már sikeresen be is fejezték tanulmányaikat. 84 munkáltató részesült az ügyfelek foglalkoztatása révén bérjellegű támogatásban.

2020. január 15-én 2 ügyfél munkavédelmi technikus képzettséggel gyarapodott.

2020. január 6-án 8 ügyfél megkapta élelmiszer-, vegyi áru eladó bizonyítványát.

2019. december 31-ig összesen 220 hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív személy került be a projektbe és kapott munkaerőpiaci szolgáltatásokat, ez a bevonási indikátorérték 71%-át jelenti. A legnagyobb létszámban az inaktív, az 50 év feletti és az alacsony iskolai végzettségű célcsoportok növekedtek. Foglalkoztatásuk is folyamatos: 99 bérjellegű támogatás indult el, közülük 28 új vállalkozás elindításához nyújtott segítség volt.

2019. november 30-ig összesen 171 hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív személy került be a projektbe és kapott munkaerőpiaci szolgáltatásokat, ez a bevonási indikátorérték 56%-át jelenti. Foglalkoztatásuk is folyamatos: 97 bérjellegű támogatás indult el, közülük 27 új vállalkozás elindításához nyújtott segítség volt.

2019. november 4-én megkezdődött a Munkavédelmi technikus és az Élelmiszer- vegyi áru eladó képzés.2019. október 31-ig összesen 143 hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív személy került be a projektbe és kapott munkaerőpiaci szolgáltatásokat, ez a bevonási indikátorérték 46%-át jelenti. Foglalkoztatásuk is folyamatos: 72 fő, vagy munkáltatója részesült bérjellegű támogatásban, 25 új vállalkozás elindítása kapott segítséget.

2019. október 11-én Állásbörze zajlott a Vértes Centerben a Gazdaságfejlesztő Szervezet rendezésében, mintegy tucatnyi kiállító részvételével.

2019. szeptember 30-ig összesen 110 hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív személy került be a projektbe és kapott munkaerőpiaci szolgáltatásokat, ez a bevonási indikátorérték 38%-át jelenti. Közülük 58 fő munkavállalása is elindult, köztük 20 új egyéni vállalkozás keretében.

2019. szeptember 23-án Foglalkoztatási Fórum, illetve Irányító Csoport ülés zajlott Tatabányán a Gazdaságfejlesztő Szervezet rendezésében. Bemutatásra kerültek a projekt eddigi eredményei, valamint Sugta Klára tréner, business & managment coach tartott előadást a munkaerő megtartás, megtartó vezető témájáról.

2019. augusztus 31-ig összesen 86 álláskereső, illetve inaktív személy került be a projektbe. Közülük 48 fő foglalkoztatását segítette a Kormányhivatal. 17 új vállalkozás indult el a projekt keretében, pénzügyi támogatással.

2019. július 31-ig összesen 63 hátrányos helyzetű álláskereső került bevonásra a projektbe. A legtöbben az inaktívak, az 50 év felettiek, valamint a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek célcsoportokból kerültek ki. Mintegy 43 ügyfél foglalkoztatásba került bérjellegű támogatással, illetve a projekt segítségével 14 új egyéni vállalkozás indult el.

2019 májusában megkezdődött a projekt második főtevékenysége, vagyis az ügyfelek bevonása. A projektben támogatott hátrányos helyzetű álláskeresők egyénre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokban, valamint foglalkoztatóik bérjellegű támogatásokban részesülhetnek. A támogatási szerződésben vállaltak szerint összesen 308 fő kerül a projektbe bevonásra, és ezen belül 130 fő foglalkoztatásba.

2019 április 18-án lezajlott a projekt első Irányító Csoport ülése, valamint Foglalkoztatási Fórum ülése. A rendezvényen Dr. Fogarasi Richárd, a GFSZ cégvezetője bemutatta az eddig elért, első körös projekteredményeket, valamint a fejlesztés második szakaszának célkitűzéseit, feladatait. Az Irányító Csoport jóváhagyta a kezdeményezés stratégiai dokumentumainak felülvizsgálatát. A Fórum meghívott vendége Janza Frigyes, az Ex Ante Tanácsadó Iroda ügyvezetője volt, aki az innovatív munkaerőpiaci trendeket ismertette jó gyakorlatok hazai és nemzetközi példáinak bemutatásával.

2019 április 12-én állásbörzét szervezett a projekt konzorciumi partnere, Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztő Szervezete a tatabányai Vértes Plázában. A sikeres rendezvény a projekt elindulását, népszerűsítését is elősegítette.

2019. március 11-én aláírásra került a projekt Támogatási Szerződése.

2018. december 7-én 449 millió Ft támogatásban részesült a projekt.

2018. október 31-én benyújtásra került a támogatási kérelem.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.

A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.

A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001

A szerződött támogatás összege: 548.796.282 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 03. 31.

A projekt tartalmának bemutatása: A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. alkotta konzorcium sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében című felhívásra. Az Európai Szociális Alapból és a Magyar Állam társfinanszírozásából támogatott, Tatabányai Foglalkoztatási Paktum című első projektnek köszönhetően a város a foglalkoztatási helyzet javítása céljából 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A 2018. október 31-ig tartó projekt célja a város Integrált Területi Programjára épülő, komplex képzési és foglalkoztatási program megvalósítása volt, azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljon a város gazdasági fejlesztéséhez, valamint a társadalmi kohézió erősítéséhez.

A projekt célkitűzései szerint, a támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programba 207 fő került bevonásra, ezek közül az álláshoz jutók száma 147 fő lett. 100, túlnyomó többségben a KKV szektorban működő városi foglalkoztató részesült bérjellegű támogatásban. 51 fő szerzett piacképes szakmát és 17 új vállalkozás elindításához tudtunk segítséget nyújtani.

A fenti konzorcium 2018. őszén újabb uniós pályázatot nyújtott be a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának támogatására. A Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. című második projekt 449 millió Ft európai uniós támogatásban részesült. Az újabb fejlesztés szerves folytatása az első körös kezdeményezésnek.

A 2019-ben induló projekt kiemelt célja – a már működő foglalkoztatási szervezetrendszer megerősítésén, a paktum szolgáltatások folytatásán túl – újabb képzési és foglalkoztatási programok, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők részére, akik jellemzően alacsony iskolai végzettségű személyek, 30 év alatti pályakezdők, az 50 év felettiek, GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők, egyedülálló szülők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiségűek, inaktívak vagy közfoglalkoztatottak.

Kiemelt cél a városban működő vállalkozások (GINOP infrastrukturális támogatásban részesültek), valamint az Önkormányzat által vezérelt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozott fejlesztések munkaerő igényeinek biztosítása.

A projektben a konzorcium legalább 308 személyt szeretne bevonni a munkaerőpiaci programba, minimum 130 főt álláshoz juttatni, mintegy 50 főt képezni, hogy a munkaerő-piacon versenyképes ismeretekkel bírjanak.

Tervezett tevékenységek: A projekt keretében a konzorciumi partnerek az álláskereső hátrányos helyzetűek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére az első projekt keretében már létrejött foglalkoztatási paktum folyamatos működtetését és komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik. A paktumszervezet feladata a városi foglalkoztatást erősítő tevékenységek koordinálása (melynek tagja a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is). A paktum céljai között kiemelt szerepet kap a TOP infrastruktúra fejlesztési forrásaiból támogatott gazdasági, turisztikai, gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása. A TOP ERFA forrásaiból városi szinten tervezetten számos óvodai, bölcsődei intézmény fejlesztése valósul meg, mely adott esetben új munkaerő foglalkoztatását is jelenti. A humánerőforrás szükségletek támogatására (képzési/foglalkoztatási) munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása valósulhat meg. Hosszú távú cél olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a helyben működő vállalatoknak, intézményeknek, és a gazdaságfejlesztési célok elérését szolgálja.

A projekt hatóköre Tatabánya közigazgatási területe és a Nyugati Ipari Park.

A projekthez a Gazdaságfejlesztő Szervezet biztosítja a projektvezetőt és a pénzügyi vezetőt, valamint a paktumszervezet működéséhez szükséges szakembereket. Ezen felül részt vesz a mentori tevékenységekben. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szakmai megvalósítókat alkalmaz a munkaerőpiaci programok segítése, dokumentálása, szakmai koordinálása érdekében, továbbá a munkaerőpiaci szolgáltatáshoz munkaerő közvetítőt, munkáltatói kapcsolattartót, munkaerőpiaci szolgáltatókat biztosít.

A foglalkoztatási partnerség együttműködik a munkaerőpiaci beavatkozások koordinálását és a támogatások szinergiájának megvalósulását összefogó Pénzügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával.

A projekt keretében tervezett tevékenységek:

 • előkészítés: az első megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében már létrehozott stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása, közbeszerzések lebonyolítása,

 • projektmenedzsment feladatok ellátása,

 • a megyei foglalkoztatási paktum szervezet megújítása és folyamatos működtetése önkormányzati, civil és gazdasági érdekképviselet, képző intézmények bevonásával, paktum iroda működtetése, a működés tárgyi feltételeinek biztosítása,

 • szakmai megvalósítói és munkaerőpiaci szolgáltatói háttér bővítése, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, a működéshez szükséges eszközök beszerzése,

 • hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű álláskeresők és inaktívak képzése, foglalkoztatásának támogatása, bértámogatás, kapcsolódó egyéb költségek, képzések támogatása,

 • kötelező nyilvánossági tevékenységek megvalósítása,

 • marketing tevékenységek (pl. sajtócikkek, állásbörzék, szórólap, paktum- és záró rendezvény), foglalkoztatást elősegítő egyéb rendezvények,

 • a projekt megvalósítása során beazonosított jó gyakorlatok bemutatása, elterjesztése.

A foglalkoztatási támogatások megítélése az álláskereső (tatabányai) lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint illetékes Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztályán történik.

Elérhetőségek:

•  paktumszervezeti tevékenységek és további információk: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft., 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 1. Tel.: 34/785-580, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.paktum.gfsz.hu

• foglalkoztatási támogatások, szolgáltatások, ügyfélkapcsolat: Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Tel.: 34/316-099, 510-720, 510-721

• a támogatási elemek megyei szintű koordinációja: Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály, Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Tel.: 34/795-068, 34/795-069

Hírlevél

Statisztika

Ma119
Tegnap312
Ezen a héten1581
Ebben a hónapban11664
Összes722809

Látogatók Infói

 • IP címe: 3.215.186.30
 • Böngésző: Unknown
 • Böngésző verziója:
 • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

3
Elérhető

2024-05-24

 

kormany.hu

 

kemkh