A projektekkel kapcsolatos információk 2023. június 30-áig frissültek. Újabb információk itt érhetőek el:
https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom
+36-34-795-068 / +36-34-795-069
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi járásban

 

 

Legfontosabb események az oroszlányi foglalkoztatási paktum projektben:

2018 október 27-én a projekt eredményeiről sajtóhirdetés jelent meg a 24 órában.

2018 október 11-én a megyei foglalkoztatási paktum projekt záró rendezvényén bemutatásra kerültek az oroszlányi projekt eredményei is.

2018 október 25-én az Oroszlányi Bányászklubban lezajlott a projekt záró rendezvénye, valamint Irányító Csoport ülése. A projekt eredményeit széles körben terveztük elterjeszteni, ezért az ülésre meghívást kaptak a Foglalkoztatási Fórum tagszervezetei is, tehát mind a Fórum, mind pedig az Irányító Csoport szavazatképes volt. A paktum záró rendezvényét, egyben az Irányító Csoport 6. ülését Emődi Ferencné, az Irányító Csoport elnöke nyitotta meg. Az előzetesen kiküldött napirendi pontokat egyöntetűen elfogadta a Fórum és az Irányító Csoport. Az első napirendi pontnál „A paktum minősítési eljárás lefolytatása” volt. A Magyar Államkincstár és a Pénzügyminisztérium által szeptember közepén megküldött sablontáblázatot az időközi minősítés adataival töltöttük fel, ez került a paktumszervezet elé. A minősítési táblázat főként a paktum felállításával és működésével kapcsolatos kérdésekből és válaszokból áll. A minősítő táblázatot a paktumszervezet elfogadta, és azóta benyújtásra is került a Közreműködő Szervezetnek, valamint a Pénzügyminisztériumnak is. Második napirendi pontként a projekt eredményeinek bemutatása következett. Elhangzott, hogy a 164 projektbe bevont ügyfél közül a legtöbb az alacsony iskolai végzettségűek és az inaktívak célcsoportjába került. Jelentős volt a közfoglalkoztatottak, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, valamint az 50 év felettiek bevonása is. Mintegy 487 munkaerőpiaci szolgáltatási (mentorálás, tanácsadás) alkalom valósult meg szeptember végéig. 109 ügyfél került foglalkoztatásba, ebből 17 egyéni vállalkozást indításához kapott támogatást. A 49, térségben működő, bérjellegű foglalkoztatási támogatásban részesült munkáltató túlnyomó többsége (94%) mikro-, illetve kisvállalkozás, tehát a támogatások nagy része a helyi KKV-khoz került. A projekt eredményei záró kiadványban jelennek meg, melynek tervezete kiküldésre került a paktumszervezet részére.

2018 szeptember 20-án lezajlott a projekt 5. Irányító Csoport ülése. Az Irányító Csoportot Emődi Ferencné, az Irányító Csoport elnöke köszöntötte. Első napirendi pontnak a „Beszámoló a járás munkaerőpiaci helyzetéről” című beszámoló került megtárgyalásra. Következő napirendi pontként a „Beszámoló a Paktum Irodának az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységéről” című előterjesztés megtárgyalása következett. Harmadik napirendi pontként a „Beszámoló a projekt aktuális helyzetéről” című előterjesztés megtárgyalása következett. Elhangzott, hogy a helyi programban a rövid megvalósítási idő következtében várhatóan közel 15 millió forint nem került lekötésre, ezen fennmaradó összeg későbbi, projekten kívüli felhasználásáról a Megyei Önkormányzat fog dönteni.

2018 július 30-ig összesen 164 fő került bevonásra a projektbe, ez 117%-os teljesítést jelent. Munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, illetve részben foglalkoztatásba helyeztük őket. Folyamatos a foglalkoztatási támogatások nyújtása

2018. június 30-ig újabb 2 fő került bevonásra a projektbe, munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, illetve részben foglalkoztatásba helyeztük őket. Folyamatos a foglalkoztatásba helyezés és a foglalkoztatási támogatások nyújtása. Eddig összesen 159 fő került be a projektbe, ami 114%-os teljesítményt jelent.

2018. június 15-én Oroszlányban lezajlott a projekt ötödik Foglalkoztatási Fórum és negyedik Irányító Csoport ülése. Emődi Ferencné, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatalának hivatalvezető asszonya köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően beszámolt a járás munkaerő-piaci és foglalkozatási helyzetéről. Utána Szalai László paktum koordinátor beszámolt a paktumirodásnak az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeiről. Harmadik napirendi pontként a projekt aktuális helyzetéről hangzott el előadás. Negyedik pontként a Foglalkoztatási Stratégia módosításának elfogadása következett. A dokumentumot a 2. beszámoló hiánypótlásaként volt szükséges kiegészíteni a térség bölcsődei-óvodai helyzetének feltárásával és a fejlesztési elképzelésekkel. Az Fórum után az Irányító Csoport egyhangú szavazással elfogadta a Fórum által már tárgyalt előterjeMegyei Foglalkoztatási Paktumsztéseket.

2018. május 31-ig újabb 14 fő került bevonásra a projektbe, munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, illetve részben foglalkoztatásba helyeztük őket. Eddig összesen 157 fő került be a projektbe, ami 113%-os teljesítményt jelent.

2018. április 30-ig újabb 60 fő került bevonásra a projektbe, munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, illetve foglalkoztatásba helyeztük őket. Összesen 143 fő került be a projektbe, ami 103%-os teljesítményt jelent. A következő időszak feladata további támogatások, szolgáltatások nyújtása a projektben lévő ügyfelek, valamint munkáltatóik számára, és minél több célcsoport tag foglalkoztatásba helyezése.

2018. április 16-án Oroszlányban lezajlott a projekt harmadik Irányító Csoport ülése. Emődi Ferencné, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatalának hivatalvezető asszonya köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően beszámolt a járás munkaerő-piaci és foglalkozatási helyzetéről. Utána Szalai László paktum koordinátor beszámolt a paktumirodásnak az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeiről. Harmadik napirendi pontként a projekt aktuális helyzetéről hangzott el előadás. Az ICS egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat.

2018 áprilisában sikeresen befejeződött az Intézménytakarító képzés, 12 célcsoport tag kapott tanúsítványt. Ezzel (28 fővel) teljesült a 25 fős képzési vállalás.

2018. március 31-ig újabb 54 fő került be a projektbe, így összesen 83 fő bevonása valósult meg, ami 60%-os indikátor teljesítést jelent. Közülük összesen 20 fő támogatással foglalkoztatásba került.

A konzorciumi partnerek legalább 25 fő képzését vállalták. A projektben 2018. március végén befejeződött az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) képzés, melyen a résztvevők gépkezelői jogosítványt is kaptak. Mind a 16 fő sikeresen teljesítette a képzést, folyamatban van a foglalkoztatásba helyezésük.

2018. február 28-ig újabb 19 fő került bevonásra a projektbe, munkaerőpiaci szolgáltatásban, képzésben részesültek, illetve foglalkoztatásba helyeztük őket.

2018 februárjában elkészült a projekt szóróanyaga (leporello) 1000 példányszámban.

2018. január 31-ig 10 fő került bevonásra a projektbe, munkaerőpiaci szolgáltatásban részesültek és 7 főt sikerült foglalkoztatásba helyezni.

2018. február 20-án megtörtént a szerződéskötés a külső munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtókkal.

2018. január 30-án Oroszlányban lezajlott a projekt negyedik Fórum és második Irányító Csoport ülése. Megnyitóként Emődi Ferencné, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatalának hivatalvezető asszonya mondott köszöntőt. Ezt követően beszámolt a járás munkaerő-piaci és foglalkozatási helyzetéről. Utána Szalai László paktum koordinátor beszámolt a paktumirodásnak az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeiről. Harmadik napirendi pontként a projekt aktuális helyzetéről hangzott el előadás. A paktumszervezet egyhangú szavazással (11 igen szavazattal) elfogadásra javasolta a napirendi pontokat az Irányító Csoport számára. A szünetet követően az Irányító Csoport tartott ülést, melyen megbeszélte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a Fórum által tárgyalt témákat.

Mivel a projekt előkészítési szakaszának lezárása a tervezettnél hosszabb ideig húzódott el, ezért Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott 2018. január 10-ei döntése nyomán megkezdődött az ügyfelek bevonása a projektbe, és ezzel párhuzamosan munkaerőpiaci szolgáltatások (információ nyújtás, mentorálás, tanácsadás) nyújtása részükre.

2017. november 15-én benyújtásra került a projekt előkészítési szakaszát lezáró 2. mérföldkő beszámoló, melyhez csatolásra kerültek a stratégiai dokumentumok is. Ezt követően a főkedvezményezett Kormányhivatal kezdeményezte az előkészítést lezáró támogatási szerződés módosítását.

2017. október 27-én Oroszlányban lezajlott a projekt harmadik Fórum ülése, valamint az Irányító Csoport alakuló ülése. Megnyitóként Emődi Ferencné, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatalának hivatalvezető asszonya mondott köszöntőt. Ezt követően a jelenlevő paktumszervezeti tagok egybehangzó 13 igen szavazattal elfogadásra javasolták a Foglalkoztatási Stratégia, Akcióterv, Paktum menedzsment szervezet munka- és költségterve dokumentumot, a 3 projekttervet (Alap- és Kulcskompetenciák Fejlesztése; Információs csatornák, tájékozódás és tájékozottság fejlesztése munkahelykeresés kapcsán, Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása), a Munkaprogramot az Irányító Csoport számára. Következett az Irányító Csoport önkormányzati és képzői képviselőjének megválasztása. A Paktum Ügyrendje szerint az Irányító Csoport választott 6 tagja közül egy-egy tag a paktumszervezet önkormányzatait, illetve képző szervezeteit képviseli. Ezen képviselőket az Irányító Csoportba a Foglalkoztatási Fórum szavazta meg. A paktumszervezet egyhangú szavazással, 13 igen szavazattal megválasztotta Dad Község Önkormányzatát, illetve a Tatabányai Szakképzési Centrumot. A szünetet követően az Irányító Csoport alakuló ülése (1. ülése) következett. Az Ügyrend szerint az Irányító Csoport úgy állt fel, hogy az Irányító Csoport tagszervezetek elfogadták a felkérést, vagyis képviselőt delegáltak az ülésekre. Az Irányító Csoport tagszervezetei: 1. Oroszlány Város Önkormányzata; 2. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal; 3. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat; 4. Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; 5. a járási önkormányzatok képviselője: Dad Község Önkormányzata; 6. a képző intézmények képviselője: a Tatabányai Szakképzési Centrum. Az Irányító Csoport megalakulásának következő lépéseként az elnök és az elnökhelyettes személyének megválasztása következett. Az Irányító Csoport szervezeti tagok egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal Emődi Ferencné hivatalvezető asszonyt választották az Irányító Csoport elnökévé. Ezt követően az Irányító Csoport szervezeti tagok Szűcs Attilánét, Dad Község Önkormányzatának polgármesterét választották meg az Irányító Csoport alelnökévé. Az Irányító Csoport következő napirendi pontjaként az Irányító Csoport Munkatervének elfogadása következett. Ezt követően az Irányító Csoport ülést megelőző, a paktum Foglalkoztatási Fórum ülésén tárgyalt stratégiai dokumentumok elfogadása következett.

2017. szeptember 7-én Oroszlányban lezajlott a projekt második Fórum ülése. Megnyitóként Dr. Kancz Csaba, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony, valamint Lazók Zoltán, Oroszlány Város polgármestere mondott köszöntőt. Ezt követően az Együttműködési Megállapodás és az Ügyrend, SzMSz bemutatása következett, melyet a jelenlévő önkormányzatok, képző intézmény, érdekképviselet, vállalkozó szervezetek, civil szerveztet, egyesület és kisebbségi önkormányzat képviselői (a paktumszervezet) egyhangú szavazással, 12 igen szavazattal elfogadták. Az ünnepélyes aláírással hivatalosan is megalakult az Oroszlány Járási Foglalkoztatási Paktum. Az alakuló ülés után a paktumszervezeti működéssel kapcsolatos projektdokumentumok bemutatása következett, valamint azok elkészítésének, elfogadásának ütemezése.

2017. augusztus 28-án lezajlott Oroszlányban a projekt első, egyeztető Fórum ülése. A konzorciumi vezetők képviselőin kívül a rendezvényen jelMegyei Foglalkoztatási Paktumen voltak a leendő foglalkoztatási paktumtagok képviselői is. Megnyitóként Lazók Zoltán, Oroszlány Város polgármestere, és Kormosné Dr. Kovács Katalin, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatal hivatalvezető helyettes asszonya mondott köszöntőt. Ezután a projekt rövid bemutatása következett. Ezt követően Árva Ferenc projektmenedzser Oroszlány Város képviseletében az előzetes felmérések alapján készülő Megvalósíthatósági Tanulmányt, illetve a Foglalkoztatási Stratégiát mutatta be, majd az Együttműködési Megállapodást ismertetése következett.

2017 tavaszán-nyarán megtörtént a kapcsolatfelvétel a leendő paktumszervezeti tagokkal.

2017 tavaszán-nyarán a Kormányhivatal biztosította a projekt megvalósításához szükséges szakmai munkatársakat (partnerségi koordinátor, projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai megvalósító).

2017. június 15-én elindult a projekt megvalósítási időszaka.

2017. május 31-én aláírásra került a projekt Támogatási Szerződése.

 

A kedvezményezett (konzorciumvezető) neve: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Konzorciumi partner: Oroszlány Város Önkormányzata

A projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi járásban

A szerződött támogatás összege: 215 500 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Kötelezően bevonandó partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (szinergia biztosítása a megye többi paktum projektjével)

A projekt hatóköre: Oroszlányi Járás

Támogató alap: Európai Unió, Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban

Megvalósítási időszak: 2017. június 15. – 2018. október 31.

Mutatószámok (teljesítendő indikátorok):

       Munkaerőpiaci programba bevonandók száma:                            139 fő

       Álláshoz jutók száma (min. 6 hónapig foglalkoztatva):                   61 fő

      A támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma:             15 fő

Képzésbe bevonandók száma: 25 fő.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Oroszlány és térsége az utóbbi időben nagy változásokon, látványos gazdasági fejlődésen, szerkezetváltáson ment keresztül, amely révén a koMegyei Foglalkoztatási Paktumrábban meghatározó szénbányászatra alapozott nehézipar folyamatosan vesztette el vezető szerepét és adta át helyét a modern, sok esetben csúcstechnológiát alkalmazó ágazatoknak (autóipar, vegyipar). Napjainkban a térség megtartva hagyományos ipari funkcióit, turisztikai vonatkozásban (Majk) is egyre erősödik. A járáson belül, a gazdasági szerkezet tekintetében jelentős különbségek mutatkoznak: Oroszlány város, elsősorban Ipari Parkja révén a megye egyik dinamikusan fejlődő ipari központjává vált exportorientált multinacionális vállalatokkal, míg a környező települések „megőrizték” hagyományos gazdasági szerkezetüket. A térségben egyre nagyobb problémát jelent, hogy megfelelő mennyiségű és az elvárásoknak megfelelő szaktudással (minőség) rendelkező munkavállaló jelenleg, helyben nem áll rendelkezésre és a járásban végrehajtott/tervezett bővítések, fejlesztések ezt a problémát tovább generálják. Emellett továbbra is ott vannak azok a rétegek, amelyek hosszabb-rövidebb ideje „kivonultak” a munkaerőpiacról, őket mint inaktívakat kívánjuk megszólítani.

 

A projekt célja, hogy a helyben jelentkező igényekre, szükségletekre tudjon segítséget nyújtani át- és továbbképzési, foglalkoztatást és a mobilitást segítő támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve ezek kombinációja révén.

A projekt közvetlen hatásaként fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása, folyamatossá válik a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás.

 

A munkaerő-piaci helyzetre megoldást kínáló képzések és a kapcsolódó tevékenységek hozzájárulnak a járás gazdasági fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű munkavállalók, a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, melynek köszönhetően javulnak a foglalkoztatási mutatók, multiplikátor hatásként pedig csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

 

A projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű, és inaktív, álláskereső személyek:

 • az alacsony iskolai végzettségűek,
 • a 25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 • az 50 év felettiek,
 • a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
 • az inaktívak,
 • a megváltozott munkaképességű személyek,
 • a roma nemzetiséghez tartozó személyek,
 • a közfoglalkoztatottak.

 

A helyi foglalkoztatási együttműködés keretében az Oroszlányi Járás területén Foglalkoztatási Paktum programot valósít meg a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető és Oroszlány Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner.

 

A területi lehatárolás a Megyei Önkormányzattal és a többi helyi területi szereplővel közösen történt. A projekt teljes időszakában a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP 5.1.1-15 paktum programhoz való illeszkedésére, a tervezett tevékenységek szinergiájának biztosítására, és a párhuzamosságok elkerülésére. 

 

A projekt két fő komponensből áll:

 • egyrészt megalakul a térség szereplőiből a paktum szervezet (és folyamatosan működik a megvalósítási időszakban), mely megoldásokat kínál az munkaerő-piaci viszonyok javítására,
 • másrészt a programba bevont álláskeresők különböző, egymásra épülő foglalkoztatási szolgáltatásban részesülnek, többek között támogatott képzésekben vehetnek részt.

 

A paktum megállapodás keretében létrejött aktualizált munkaerő igényfelmérések fogják a pontos OKJ-s és/vagy egyéb képzési igényeket kijelölni.

 

A konzorcium a költségvetés több mint 70%-át a célcsoport támogatására fordítja.

 

A projekt támogatja a TOP ERFA beruházásból a járásban megvalósítandó óvodai, bölcsődei intézményfejlesztésekhez a kapcsolódó gyermekellátási kapacitások humánerőforrás igényeit.

 

Tervezett tevékenységek

 

Az előkészítés során az előzetes helyzetelemzés (munkáltatók, leendő paktumtagok célcsoporti személyek kérdőíves felmérése) és az előzetes programterv megalkotása, a paktumtagsági igények felmérése a támogatási kérelem benyújtásáig megvalósult. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése a projekt 2. mérföldkövének végéig megtörténik.

 

A megvalósítás során

 1. Humánerőforrás biztosítása a projektmegvalósítás időszakában: projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető), paktumkoordinátor, szakmai megvalósító(k) és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók.
 2. A szakmai program megvalósítása:
 • paktumiroda biztosítása, eszközök beszerzése, szakmai anyagok kidolgozása (Helyzetelemzés, Stratégia és Akcióterv, Ügyrend és SzMSz, Munkaprogram, 3 projektterv, éves munkatervek stb.) a második mérföldkő szerint,
 • paktumszervezet létrehozása (minimum 15 tagú paktum járási önkormányzatok, képző intézmények, civil és egyházi szervezetek, cégek bevonásával; Foglalkoztatási Fórum, Irányító Csoport működtetése),
 • képzések megvalósítása (minimum 25 fő célcsoport személy részére) a járási munkáltatói igényekre alapozottan,
 • a célcsoport részére bér- és bérköltség támogatása, kapcsolódó egyéb költségek, képzéshez kapcsolódó támogatások biztosítása,
 • munkaerő-piaci tevékenységek biztosítása,
 • kötelező nyilvánosság biztosítása,
 • a projekttel összefüggésben végzett kommunikációs és marketing tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő rendezvények.

 

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003

Hírlevél

Statisztika

Ma35
Tegnap394
Ezen a héten1302
Ebben a hónapban10269
Összes747307

Látogatók Infói

 • IP címe: 3.238.121.7
 • Böngésző: Unknown
 • Böngésző verziója:
 • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

1
Elérhető

2024-07-25

 

kormany.hu

 

kemkh