A projektekkel kapcsolatos információk 2023. június 30-áig frissültek. Újabb információk itt érhetőek el:
https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom
+36-34-795-068 / +36-34-795-069
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Legfontosabb projektesemények:

Tervezetten tovább folytatódik a Paktum középtávú stratégiájában írottak megvalósítása, hiszen 2021 nyarán folytatódik a TOP-5.1.1-16-os megyei foglalkoztatási paktum projekt. A megyei fejlesztés hatóterülete kiegészül az Esztergomi járással is, vagyis a járásban élő, illetve tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktív személyek, illetve a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra átvezethetők, valamint leendő munkáltatóik számára a megyei paktumban is a már ismert munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatási támogatások nyújthatóak 2022. június 30-ig. A szolgáltatások, támogatások iránt az Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán lehet érdeklődni.

2021 március 23-26. között írásbeli (digitális) záró Irányító Csoport ülés zajlott a projekt keretében. Jelenléti ülést a pandémiás helyzet miatt sajnos nem lehetett tartani. Az ülés keretében a tagok egybehangzóan – 6 igen szavazattal – elfogadták a projekt eredményeiről szóló beszámolót, valamint a záró paktumminősítés táblázatban írottakat. A jelenléti rendezvények megtartásának korlátozása miatt a projekt eredményeit záró kiadványban jelentette meg a konzorcium. A kiadványt a Kormányhivatal eljuttatta az érintett paktumszervezeti tagoknak, valamint az állandó partnereknek, digitális verziója letölthető a jelen honlapról is az alábbi linkre kattintva: https://kemkh.hu/dokumentumok-folytatas/send/48-sajtokozlemeny-projekt-kiadvanyok/73-top-5-1-2-16-esztergom-2-projekt-zaro-kiadvanya

A projekt célcsoporttal kapcsolatos tevékenységei 2020. december 31-én lezárultak. Örvendetes, hogy 157 álláskereső élethelyzetén sikerült javítani, közülük 28 fő szerzett piacképes szakmát. 2021 februárjáig 96 személy helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon, túlnyomó többségben az Esztergomi járásban működő 85 mikro-, illetve kisvállalkozásnál. Ehhez a Kormányhivatal több mint 98 millió forint bérjellegű támogatást nyújtott. Továbbá 23 új egyéni vállalkozás is segítséget kapott.

A projekt megvalósítási időszakát 2021. március 31-ig meghosszabbítottuk a többlettámogatással járó emelt indikátorértékek teljesítése, valamint az eszközbeszerzések lezárása érdekében. A célcsoporttal kapcsolatos támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások 2020. december 31-ével zárulnak.

A Magyar Államkincstár jóváhagyta a 6. számú időközi kifizetési igénylést, ezzel közel 40 millió forint támogatás elszámolása valósult meg.

2020. szeptember 30-ig összesen 157 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 157 fővel valósult meg (101%). 108 munkáltatónak nyújtottunk foglalkoztatási bérjellegű támogatást. 23 új egyéni vállalkozás elindítását segítettük.

A Magyar Államkincstár a projekt 6. számú mérföldkövéhez tartozó szakmai beszámolót jóváhagyta.

2020. augusztus 31-ig összesen 151 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 151 fővel valósult meg (97%). 108 munkáltatónak nyújtottunk foglalkoztatási bérjellegű támogatást.

2020. július 31-ig összesen 146 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 146 fővel valósult meg (94%). 103 munkáltatónak nyújtottunk foglalkoztatási bérjellegű támogatást. 23 új egyéni vállalkozás elindítását segítettük.

2020. július 22-én sikeresen zárult az esztergomi TOP Élelmiszer-, vegyi áru eladó képzés, 11 fő szerzett piacképes képesítést. Ezzel a projektben vállalt 25 fő képzése teljesült.

2020. június 30-ig összesen 140 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 140 fővel valósult meg (90%). 98 munkáltatónak nyújtottunk foglalkoztatási bérjellegű támogatást. 22 új egyéni vállalkozás elindítását segítettük.

2020. június 11-én újraindult az esztergomi TOP Élelmiszer-, vegyi áru eladó képzés, melynek zárása tervezetten július 22-én lesz.

Irodaszereket, irodai papírárut szereztünk be a projekttel kapcsolatos adminisztrációs és archiválási feladatok elvégzése érdekében.

A 10,7 MFt többlettámogatási összeg felhasználását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

2020. május 31-ig összesen 138 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 138 fővel valósult meg (88%). 89 munkáltatónak nyújtottunk foglalkoztatási bérjellegű támogatást. 22 új egyéni vállalkozás elindítását segítettük.

A 4. időszaki kifizetési igénylésünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, mintegy 26 MFt támogatási összeggel számoltunk el.

2020. április 30-ig összesen 129 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 129 fővel valósult meg (83%). 85 munkáltatónak nyújtottunk foglalkoztatási bérjellegű támogatást. 22 új egyéni vállalkozás elindítását segítettük.

A projekt 4. és 5. mérföldkövének beszámolóját a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

2020. március 31-ig összesen 118 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 118 fővel valósult meg (76%). 84 fő került foglalkoztatásba, ehhez összesen 79 munkáltatónak nyújtottunk foglalkoztatási bérjellegű támogatást. Húsz új egyéni vállalkozás elindítását segítettük.

Többlettámogatási igényt nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, az első körös esztergomi paktum projektből le nem hívott, mintegy 10,7 MFt támogatási összeg felhasználása érdekében.

2020. március 2-án 12 fővel elindult Esztergomban az Élelmiszer-, vegyi áru eladó képzés.

2020. március 2-án a Foglalkoztatási Fórum megtartotta 4., és az Irányító Csoport 3. ülését. A megtárgyalt napirendi pontok az alábbiak voltak: Beszámoló a járás munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetéről; Beszámoló a Paktum Irodának az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeiről; Beszámoló a projekt aktuális helyzetéről (képzések megvalósítása, munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatás, indikátorok), a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv, valamint a Munkaprogram megvalósulásáról. Megtörtént a paktum tevékenységeinek belső önértékelése, minősítése is. Mindkét grémium elfogadta az előterjesztéseket.

2020. február 29-ig összesen 116 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 116 fővel valósult meg (78%). 81 fő került foglalkoztatásba, közülük 20-an részesültek egyéni vállalkozóként támogatásban új vállalkozásuk elindításához.

2020. január 31-ig összesen 92 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 92 fővel valósult meg (62%). 70 fő került foglalkoztatásba, közülük 15-en részesültek egyéni vállalkozóként támogatásban új vállalkozásuk elindításához.

2019. december 31-ig összesen 77 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 77 fővel valósult meg (52%). 54 fő került foglalkoztatásba, közülük 13-an részesültek egyéni vállalkozóként támogatásban új vállalkozásuk elindításához.

2019. december 9-én befejeződött Esztergomban az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) + raktáros képzés. 15 fő kapott targoncavezetői bizonyítványt. A raktáros képzésrész befejezése még folyamatban van.

2019. november 30-ig összesen73 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 73 fővel valósult meg (49%). Kilencen részesültek egyéni vállalkozóként támogatásban új vállalkozásuk elindításához.

2019. november 29-én a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport megtartotta soron következő ülését. A megtárgyalt napirendi pontok az alábbiak voltak: Beszámoló a járás munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetéről; Beszámoló a Paktum Irodának az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeiről; Beszámoló a projekt aktuális helyzetéről (képzések megvalósítása, munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatás, indikátorok), a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv, valamint a Munkaprogram megvalósulásáról. Mindkét grémium elfogadta az előterjesztéseket.

2019. október 31-ig összesen 67 ügyfél került be a programba, ami 45%-os megvalósítást jelent  a bevonási létszám tekintetében. 44 fő támogatással foglalkoztatásba került, közülük kilencen új vállalkozásuk beindításához kaptak támogatást.

2019. szeptember 16-án Esztergomban megkezdődött 16 fővel az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) + raktáros képzés. Szeptember 30-ig összesen 59 ügyfél került be a programba. 36 fő támogatással foglalkoztatásba került, közülük hatan új vállalkozásuk beindításához kaptak támogatást.

2019. augusztusában megkezdődött a képzések szervezése. Augusztus 31-ig összesen 37 ügyfél került be a programba, ami mintegy 25%-os bevonási hányad. 30 fő támogatással foglalkoztatásba került, közülük öten új vállalkozásuk beindításához kaptak támogatást. Az ügyfelek folyamatos munkaerőpiaci szolgáltatásban részesülnek.

2019. július 31-ig összesen 32 ügyfél került be a programba. Legtöbben az 50 évfelettiek, illetve a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek célcsoportból. 25 fő támogatással foglalkoztatásba került, közülük hárman új vállalkozásuk beindításához kaptak támogatást. Az ügyfelek munkaerőpiaci szolgáltatásban részesültek.

2019. június 30-ig összesen 23 ügyfél került be a programba, legtöbben az 50 évfelettiek, illetve a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek célcsoportból. 20 fő támogatással foglalkoztatásba került. Munkaerőpiaci szolgáltatásban részesültek.2019. május 31-ig összesen 17 ügyfél került be a programba, nagy részük foglalkoztatása is elindult, és munkaerőpiaci szolgáltatásokban is részesültek.

2019. április 30-ig 8 fő került be a programba. Közülük 7 ügyfél foglalkoztatása is elindult a hónapban. A legtöbben bérköltség vagy bértámogatásban részesültek, és két új egyéni vállalkozás is megkezdte tevékenységeit. A külső munkaerőpiaci szolgáltató is megkezdte munkáját.

2019. április 15-én megkezdődött a projekt 2. főtevékenysége, vagyis az ügyfelek bevonása a projektbe és a munkaerőpiaci szolgáltatások (információ nyújtás, mentorálás, munkahelyi mentorálás) biztosítása. Szintén elindultak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérjellegű támogatások.

2019 április 4-én Esztergomban lezajlott a projekt második Fórum ülése. Megnyitóként dr. Kancz Csaba, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja mondott köszöntőt. Ezt követően a megújítandó paktum alapdokumentumok bemutatása következett. Az Együttműködési Megállapodás módosítására nem volt szükség, mivel a dokumentum határozatlan időre született, azonban az egyik paktumtag vonatkozásában történt változást szükséges volt rögzíteni: a Tatabányai Tankerületi Központ helyett annak jogutódja, az Esztergomi Tankerületi Központ folytatja a paktumtagbeli tevékenységeket.

Ezt követően a Paktum alapdokumentumok változásai kerültek bemutatásra. Elsőként az Ügyrend, az új Munkaprogram és a módosított Irányító Csoport Munkaterv dokumentumok elfogadása következett 13 igen szavazattal. Második napirendi pontban a paktumszervezeti működéssel kapcsolatos stratégiai projektdokumentumokat érintő változásokat, vagyis a Foglalkoztatási Stratégia és Akciótervet, valamint a 3 projekttervet és a paktummenedzsment költéstervét a Fórum 13 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta az Irányító Csoport számára. A Fórum zárásaként Bánhidy László Esztergom Város alpolgármestere megköszönte a paktumszervezet tagjainak az eddig aktív részvételét, és reményét fejezte ki, hogy a projekt folytatása szintén sikeres lesz.

Az Irányító Csoport első ülésén szintén megtárgyalta a fent megnevezett dokumentumokat, és egyöntetűen elfogadta azokat.

2019 február 19-én lezajlott Esztergomban a projekt első, egyeztető Fórum ülése. A konzorciumi vezetők képviselőin kívül a rendezvényen jelen voltak a leendő foglalkoztatási paktumtagok képviselői is. Megnyitóként Horváth Szeder Gábor, az Esztergomi Járási Hivatal vezetője, majd Nagyné Zölde Mónika, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának újonnan kinevezett főosztályvezetője mondott köszöntőt. Ezután az első projekt eredményeinek és tapasztalatainak rövid összegzése, majd a projekt folytatásának rövid bemutatása következett. Ezen kívül a résztvevők tájékoztatást kaptak a többi megyei foglalkoztatási paktum projekt indításáról.

2018 december 12-én aláírásra került a projekt Támogatási Szerződése.

2018 november 1-jén elindult a projekt.

2018 június 18-án értesítés a támogatásról, ennek összege: 229.780.000 Ft

2017 szeptember 29-én benyújtásra került a támogatási kérelem.

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, konzorciumban Esztergom Város Önkormányzatával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében foglalkoztatási paktumot hozott létre Esztergom járás területén. A paktum ünnepélyes keretek között 2017. április 28-án alakult meg. Az együttműködési megállapodást a konzorciumi partnerek mellett – széles társadalmi összefogáson alapulva – további 15 partner írta alá.

A 2017. január 9-én indult és 2018. október végéig tartó, Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén című projekt célja olyan munkaerő kínálat kialakítása volt, amely megfelel a járásban működő vállalkozások munkaerőpiaci igényeinek, és ezáltal közvetlenül szolgálja a gazdaságfejlesztési célok elérését.

A projekt célcsoportjai a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők, megváltozott munkaképességűek, illetve az inaktívak voltak. Komplex foglalkoztatási program jött létre –munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, képzésekkel, bér- és bérköltség támogatásokkal, illetve ezek kombinációjával – melynek irányító és koordináló szerve a megalakult Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum volt.

A támogatások eredményeképpen a munkaerőpiaci programba mintegy 168 főt vontunk be, segítségünkkel 125 fő helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon, és 2019 januári adataink szerint 81-en tartósan, legalább 6 hónapig munkában is maradtak.

A sikeres program 2019-ben is folytatódik. A fenti konzorcium a Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén című pályázat keretében, a járási Foglalkoztatási Stratégiában írott célkitűzések megvalósítására, az első projekt eredményeire épülve újabb, 229,78 millió forint támogatást kapott. A 2020 december 31-ig tartó megvalósítási időszakig folytatódnak az egyéni képzési és foglalkoztatási támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások (munkaerőpiaci információ nyújtások, mentorálások, munkahelyi mentorálások) segítségével.

A TOP-5.1.2-16 konstrukcióban megvalósuló új projekt a TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt 2. üteme, folytatása, tehát az előzőben elvégzett tevékenységekkel összhangban került megtervezésre a tartalma. A területi lehatárolás a Megyei Önkormányzattal és a többi helyi területi szereplővel közösen történt: hatóköre az Esztergomi járásban lakcímmel rendelkező, a projekt célcsoportjai valamelyikének megfelelő, hátrányos helyzetű álláskeresőkre vonatkozik . A tervezés és megvalósítás során a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP-5.1.1-16-os megyei projekthez való illeszkedésére, a tervezett tevékenységek szinergiájának biztosítására és a párhuzamosságok elkerülésére. A pályázat hosszútávú célja, hogy hozzájáruljon a járás társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutatóinak javulásához, közvetlen célja, hogy fenntartsa és a továbbiakban is működtesse a foglalkoztatási partnerséget, mely kapcsolatrendszerével, stratégiája mentén elősegíti a járásban már működő, vagy újonnan alakuló vállalkozások munkaerő igényeinek kielégítését, valamint a hátrányos helyzetű és inaktív személyek elhelyezkedését, munkaerőpiaci integrációját.

A projekt indokoltságát az előzetes igényfelmérés eredményei alátámasztják: a paktum felállítását és eddigi működését, céljait, megvalósult és tervezett tevékenységeit a megkérdezettek alapvetően sikeresnek ítélik meg, a paktum további működtetését szükségesnek találják.

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása, egymáshoz való közelítése a továbbiakban is fontos feladat a járásban. Az előzetes igényfelmérés eredményei az alábbi elvárásokat támasztják a 2. ütemmel szemben:

 • a kompetenciafejlesztés továbbra is maradjon hangsúlyos, az arra alkalmas álláskeresőknek lehetőséget kell teremteni a szakképzettség megszerzésére (a hosszabb futamidő ezt engedi),

 • a közszféra, mint foglalkoztató szerepének erősítése (pl. szociális, egészségügyi területeken),

 • a TOP projektek keretében megvalósuló ERFA fejlesztésekhez való kapcsolódás erősítése,

 • legyen hangsúlyosabb az önfoglalkoztatóvá válás támogatása, valamint a gyermekelhelyezés megoldása.

A tevékenységek a fentiek alapján kerültek betervezésre:

A. a Paktum programrészéhez kapcsolódóan:

 • a Foglalkoztatási Paktum megújítása, fenntartása,

 • Megvalósíthatósági Tanulmány készítése,

 • Foglalkoztatási helyzetelemzés; a Foglalkoztatási Stratégia és akcióterv felülvizsgálata, aktualizálása; Munkaprogram kidolgozása, aktualizálása; a meglévő 3 projektterv felülvizsgálata; igényfelmérés, szükségletfelmérés,

 • Paktumiroda működtetése; az Ügyrend aktualizálása; Paktum menedzsment Munkaterv és ICS Munkaterv készítése,

 • a Paktumot megújító Együttműködési Megállapodás aláírása,

 • az információáramlás és véleménycsere ösztönzése; helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása, fenntartása,

 • a projekt folyamat részletes dokumentációja, a paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése,

 • figyelemfelkeltés,

 • a paktum-minősítés megújítása.

B. A munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódóan:

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:

 • képzési költségek támogatása (a képzési alkalmassági vizsgálat költségeinek megtérítése, a képzéshez kapcsolódó utazási költség támogatása, a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása),

 • bértámogatás és bérköltség támogatás, munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása - a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben,

 • a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása a munkahely településén kívülről bejárók számára,

 • az önfoglalkoztatóvá válás támogatása.

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek:

  • munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve.

Megvalósulnak az alábbi kötelező tevékenységek is:

- Gyermekellátási szolgáltatások helyzetének vizsgálata

- Nyilvánosság biztosítása

- Projektmenedzsment

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: Közvetlen hatásként tovább fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása, a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás. Javulnak a foglalkoztatási mutatók, az álláskeresők száma mérséklődik. Multiplikátor hatásként csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

 

Projekt alapadatok

A kedvezményezett neve: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Konzorciumi partner: Esztergom Város Önkormányzata

A projekt címe: Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén

A szerződött támogatás összege: 229.780.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Monitoring mutatók (indikátorok): a támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programba tervezetten 149 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 64 fő, a támogatást követő 6 hónapon belül is foglalkoztatottak száma tervezetten 13 fő.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002

Hírlevél

Statisztika

Ma246
Tegnap217
Ezen a héten781
Ebben a hónapban3560
Összes728537

Látogatók Infói

 • IP címe: 3.236.143.154
 • Böngésző: Unknown
 • Böngésző verziója:
 • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

1
Elérhető

2024-06-12

 

kormany.hu

 

kemkh