A projektekkel kapcsolatos információk 2023. június 30-áig frissültek. Újabb információk itt érhetőek el:
https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom
+36-34-795-068 / +36-34-795-069
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Célcsoport és támogatási formák

A programban meghatározott munka-erőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak vonhatóak be.

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

 1. Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül.)
 2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 3. 50 év felettiek
 4. GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható - Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetetteknek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap.
 7. Megváltozott munkaképességű személyek
 8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 9. A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek is, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén).

 

A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján bértámogatást azon álláskeresők elhelyezkedése érdekében nyújtható, akik

 1. legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy
 2. 25 életévét nem töltötte be vagy
 3. életévét betöltötte vagy
 4. a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja vagy
 5. saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
 6. 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
 7. nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban.

 

A munkaerő-piaci program által nyújtható szolgáltatások, támogatások:

A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése alapján kerül sor az egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt kötelezettségeket.

A képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek támogathatóak (kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, azok szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban):

- Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:

 1. képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt)
 2. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása
 3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
 4. a képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 5. a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségeinek támogatása

 - Elhelyezkedést segítő támogatások:

 1. bértámogatás nyújtása
 2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (90 nap)
 3. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása
 4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).

 - Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:

 1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása
 2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
 3. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás),
 4. A foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése

Tájékoztatjuk a hatályos „a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról” szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 16. és 17. §-sai értelmében a munkaadóknak a munkaerőigényt a székhely (telephely) szerint illetékes foglalkoztatási osztály részére kell megküldeniük, azzal, hogy a támogatáshoz kapcsolódó munkaerőigényt annál az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalnál (korábban kirendeltség) kell bejelenteni, amelynek területén a munkaerő foglalkoztatása történik.

 Ettől eltérően a munkaerőigényt, ha

 1. a munka természetéből adódóan a munkavégzés több járási hivatal területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdése szerinti járási hivatalnál,
 2. a munkaerő foglalkoztatása a foglalkoztató több – különböző járási hivatal területén lévő – telephelyén történik, a foglalkoztató székhelye szerinti járási hivatalnál kell bejelenteni.

Amennyiben a munkaerőigény bejelentéshez harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására irányuló kérelem kapcsolódik, úgy a munkaerőigény a munkavállalási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az előbbiekben felsorolt helyszínek bármelyikén benyújtható.

 

Hírlevél

Statisztika

Ma19
Tegnap394
Ezen a héten1286
Ebben a hónapban10253
Összes747291

Látogatók Infói

 • IP címe: 3.238.121.7
 • Böngésző: Unknown
 • Böngésző verziója:
 • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

1
Elérhető

2024-07-25

 

kormany.hu

 

kemkh