A projektekkel kapcsolatos információk 2023. június 30-áig frissültek. Újabb információk itt érhetőek el:
https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom
+36-34-795-068 / +36-34-795-069
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén

TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002

 

A kedvezményezett neve: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A projekt címe: Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén

A szerződött támogatás összege: 215.500.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Esztergom járáson belül nagy különbségek mutatkoznak gazdasági szerkezet tekintetben. Esztergom fejlődő ipari térség, jelentős multinacionális vállalatokkal és beszállítói körrel rendelkezik a járás többi részében a gazdasági szerkezet váltás folyamata zajlik. Esztergom városában kiemelten, de járás többi részében is elsősorban a szakképzett munkaerőhiány okoz problémát. Emellett azonban továbbra is ott vannak azok a rétegek, amelyek hosszabb ideje kiszorultak a munkaerőpiacról, elhelyezkedési esélyeik romlanak. A pályázat célja hogy, a paktum a helyben jelentkező igényekre minél teljesebb körű programot tudjon megvalósítani képzési, bér és bérköltség stb. támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások, illetve ezek kombinációja révén. A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű és inaktív személyek. A programban kiemelt szerepet kap a TOP ERFA beruházásból megvalósuló gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása. A foglalkoztatási együttműködés keretében a Foglalkoztatási Paktum programot a Komárom–Esztergom Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető és Esztergom Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner kívánják megvalósítani Esztergom Járás terültén. A területi lehatárolás a Megyei Önkormányzattal és a többi leendő helyi területi szereplővel közösen történt.

A projekt teljes időszakában a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP 5.1.1-15 paktum programhoz való illeszkedésére, a tervezett tevékenységek szinergiájának biztosítására és a párhuzamosságok elkerülésére. A projekt előkészítését helyzetelemzés előzte meg. Érintteti kör: munkáltatók, munkavállalók, önkormányzatok, civilek, iparkamara, képző intézmények. Eredmények: a megkérdezett vállalkozások 90%-a tervez fejlesztéseket végrehajtani az elkövetkezendő 5 évben, a fejlesztési igényekhez kapcsolódóan létszámbővítést is. A megkérdezett vállalkozások és az önkormányzatok nagy része nyitott a Foglalkoztatási Paktumba való belépésre. Ebben a fázisban felmérésre kerültek a lehetséges paktumpartnerek, elsősorban közülük kerülnek kiválasztásra a paktumtagok. A nagyvállalatok képzési igényei elsősorban betanító képzésre korlátozódik, kompetenciafejlesztéssel párosítva. A paktum megállapodás keretében létrejött aktualizált munkaerő igényfelmérések fogják a pontos OKJ-s és/vagy egyéb képzési, bér, bérköltség támogatási igényeket kijelölni. A konzorcium a költségvetés több mint 70%-át a célcsoport támogatására fordítja.

A támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programba 139 fő kerülne bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 61 fő, a támogatást követő 6 hónapon belül is foglalkoztatottak száma tervezetten 15 fő.

Tervezett tevékenységek:

Az előkészítés során:

Az előzetes helyzetelemzés (munkáltatók, leendő paktumtagok célcsoporti személyek kérdőíves felmérése/interjú), és az előzetes programterv megalkotása, a paktumtagsági igények felmérése (a támogatási kérelem benyújtásáig megvalósult).

A megvalósítás során:

  1. a) A humánerőforrás tekintetében: projektmenedzsment, paktumkoordinátor, szakmai megvalósítók és munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók folyamatos biztosítása.
  2. b) A szakmai program tekintetében: paktumiroda biztosítása, eszközök beszerzése, szakmai anyagok kidolgozása a 2. mérföldkő szerint; majd a célcsoport részére bér és bérköltség támogatása, kapcsolódó egyéb költségek, képzéshez kapcsolódó támogatás biztosítása; munkaerőpiaci tevékenységek biztosítása, kötelező nyilvánosság elemek biztosítása; projekttel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek (pl. rendezvény, sajtócikkek, szórólap), foglalkoztatást elősegítő rendezvények. A megyei önkormányzat és a Kereskedelmi és Iparkamara nemcsak mint kötelező konzorciumi partner, illetve paktumszervezet kerülnek bevonásra, hanem azáltal, hogy a megyei és a megyei jogú város paktumában is partnerek, munkájukkal a tevékenységek összehangolását, a szinergia megvalósítását, a párhuzamosságok kiküszöbölését is tudják biztosítani.

A projekt megvalósításának időpontjában a Kormányhivatal három jelentős foglalkoztatási projektet (GINOP-6.1.1-15, GINOP 5.1.1-15 és GINOP 5.2.1-14) valósít meg. A fenti programok a foglalkoztatási paktummal összehangoltan tudnak működni, a rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitásokat az induló projekt hátrányosan nem érinti, a projektmegvalósítás időszakára a kiírásnak megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező humánerőforrás felvételre és/vagy beszerzésre kerül. A Kormányhivatal korábbi projektek fenntartási időszakából származó eszközparkkal rendelkezik, amelynek egy részét a projekt rendelkezésére bocsátja.

Várható eredmények: Közvetlen hatásként fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása. Folyamatossá válik a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás. Hangsúlyosabbá válik a gyakorlati képzés, javulnak a foglalkoztatási mutatók, az álláskeresők száma mérséklődik. Multiplikátor hatásként csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 10. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002

Hírlevél

Statisztika

Ma35
Tegnap394
Ezen a héten1302
Ebben a hónapban10269
Összes747307

Látogatók Infói

  • IP címe: 3.238.121.7
  • Böngésző: Unknown
  • Böngésző verziója:
  • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

1
Elérhető

2024-07-25

 

kormany.hu

 

kemkh