A projektekkel kapcsolatos információk 2023. június 30-áig frissültek. Újabb információk itt érhetőek el:
https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/komarom-esztergom
+36-34-795-068 / +36-34-795-069
foglalkoztatas@komarom.gov.hu
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

A Paktum tagjai Foglalkoztatási Fórumot működtetnek annak érdekében, hogy a járás valamennyi szereplője széles körűben bevonásra kerülhessen. A Paktum legfőbb döntéshozó szerve maga a Fórum, ülései nyilvánosak, azonban szavazati joggal csak a Paktum tagjai rendelkeznek. A Foglalkoztatási Fórum tagjai az alapító tagok, valamint a később csatlakozott szervezetek (szavazati joggal rendelkeznek), a Paktumhoz természetesen bármikor lehet csatlakozni. A Fórumok további résztvevői még az Állandó meghívottak: azon személyek illetve szervezetek, akik aktívan érdeklődnek a Paktum munkája iránt és munkájukkal illetve erőforrásukkal, információikkal segíthetik a Paktum sikeres munkáját. Valamint eseti meghívottak is részt vehetnek a Fórum munkájában az aktuális tevékenység témájában jártas elismert szakértő, aki tanácsokkal és ötletekkel tudja segíteni a Fórumot.

A Fórum ülései nyilvánosak, így azt bárki, aki érdeklődik az aktuális feladatokról, a Fórum munkájáról látogathatja azt.
A Fórum a kitűzött feladatok megvalósítása illetve a helyes döntések megalapozása, a kontroll és a nyilvánosság biztosítása, a partnerség erősítése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a Paktum foglalkoztatási stratégiáját jóváhagyja;

javaslatokat fogalmaz meg a munkaerőpiaci programokra;

biztosítja a térség szereplői közötti információáramlást és az információk, vélemények cseréjét;

segíti a partnerségek kialakulását, a járási szereplők közötti kezdeményezések összehangolását,.

dönt az SzMSz elfogadásáról, módosításáról;

dönt az Irányító Csoport tagjairól, a tagok visszahívásáról;

dönt a tagok felvételéhez és kizárásához kapcsolódó jogorvoslati kérelmek ügyében;

tájékozódik a térség munkaerőpiaci helyzetéről;

ajánlásokat tesz és elfogadja a Paktum éves munkaprogramját és költségvetését;

véleményezi a lezajlott programokat, akciókat;

elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját a munkaprogram megvalósításáról;

 A Foglalkoztatási Fórum működésének a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza.

 

előkészítés: helyzetértékelés és megvalósíthatósági tanulmány készítése, megvalósult

foglalkoztatási stratégiát megalapozó helyzetértékelés: stratégia és megvalósítási program elkészítése a szakmai programok végrehajtásához; megvalósult, az Irányító Csoport elfogadta

munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása: információnyújtás, tanácsadás és mentorálás a célcsoport a programban részvevők részére

foglalkoztatások támogatása: a célcsoport részére bérköltség vagy bértámogatás, kapcsolódó egyéb költségek, képzési támogatás biztosítása

kötelező nyilvánosság elemek biztosítása: projekttel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő rendezvények.

 

A pályázat célja a járás valamennyi gazdasági ágazatát érintő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a járás gazdaságának fejlődéséhez, diverzifikációjához, a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez.

Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá.

A projekt keretében a konzorciumi partnerek a járási foglalkoztatás erősítésére, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére paktum létrehozását és egy komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik. A program keretében releváns közreműködőkkel megalakul az esztergomi foglalkoztatási paktumszervezet, melynek feladata a járási foglalkoztatást erősítő tevékenységek koordinálása. A paktum céljai között kiemelt szerepet kap a TOP ERFA forrásaiból támogatott gazdasági, turisztikai, gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása.

Hosszú távú cél egy olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a helyben működő vállalkozások munkaerő igényeinek, és ez által közvetlenül a gazdaságfejlesztési célok elérését szolgálja.

(TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002)

Az Esztergomi Foglalkoztatási Paktum az Esztergomi Járás teljes területét lefedi.

Projekt megvalósítás időtartama: 2017.01.09-2018.10.31.

A projekt alapadatai:

Támogatási összeg: 215.500.000 Forint
Megvalósítás időszaka: 2017. január 9. – 2018. október 31.
Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Konzorciumi tagok:
Esztergom Város Önkormányzata
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A program keretében a konzorciumi tagok a helyi foglalkoztatás bővítése, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése céljából megalapították a „Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom Járás területén” Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktumot. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2017. április 28-án került sor.

A Foglalkoztatási Paktum tevékenységeinek koordinációját a Paktumiroda végzi, melyet a Foglalkoztatási Paktum kijelölt menedzsment szervezete működtet.

A Paktumiroda feladata az Esztergomi Járási Foglalkoztatási Paktum koordinációs tevékenységeinek ellátása az Irányító Csoport utasításai alapján; kapcsolattartás a Paktumot szervezeti tagjaival; a Paktum belső tájékoztatási rendszerének működtetése és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése; a Paktum éves munkatervében megfogalmazott feladatok koordinációja, végzése; valamint a Paktum keretében tartott rendezvények szervezése.

MIÉRT JÓ A PAKTUM?

Paktum tagok vagy szervezetük számára, a tagságból fakadóan elérhető hasznot is hozhat ez a partnerség.

Elsőként álljon itt egy összefoglalás Dr. Kovács Péter könyve alapján, amely megfelelően érzékelteti, hogy miben is áll a paktumok haszna.

„A paktum azáltal hoz új minőséget a helyi együttműködésben, hogy a szereplők tevékenységei összeadódnak, s egymást erősítik. A paktum egyik legfontosabb értéke pontosan abban rejlik, hogy a különböző szereplők érdekei, nézőpontjai megjelennek a döntésekben és a különböző akciókban. Ehhez nemcsak az kell, hogy a partnerek kifejtsék véleményüket, megfogalmazzák érdekeiket, hanem az is, hogy nyitottak legyenek a mások véleményére.”

Jelenleg komoly eltérések is adódhatnak a gazdaság és a szakképzés szereplői között. Részletekbe menő kifejtés nélkül is megállapítható, hogy az egyik legnagyobb probléma egymás érdekeinek és elvárásainak meg nem értése. Ezen eltérések csökkentésének egyik legjobb útja, ha a feleket egy asztalhoz ültetjük, és kölcsönösen megértik a másik problémáit, és megtalálják érdekeik közös pontjait. Ez már ad is egy erős alapot a kölcsönös együttműködéshez, fejlesztéshez.

Vagyis a partnerségnek egy másik nagyon fontos eleme a közös érdekeltség, és az ebből adódó közös felelősségvállalás. A foglalkoztatási partnerségek sikere és eredményessége nagyban függ attól, hogy a Paktum Tagok mennyire találják meg érdekeik érvényesítését a partnerségben.

A partnerségen belül a munkaügyi szervezet szövetségeseket keres a meglévő humánerőforrás hiány kezelésére, ezzel is segítve a gazdaság szereplőit

Fontos, hogy a vállalkozások megfelelően képzett és motivált szakmunkaerővel tudják a kialakult hiányt kezelni, ezzel is a további gazdasági fejlődését biztosítani.

Ebben a folyamatban a Civil szervezetek is jelentős szerepet tudnak vállalni, a szerepvállalással pedig erősíthetik kapcsolataikat, ismertségüket.

A piacképes szakvégzettséggel rendelkezők oktatásához pedig a képző intézmények paktumhoz való csatlakozásával tudnak segíteni, első kézből kaphatnak információt a helyi szükségletekről, ezáltal gyorsabban tudnak reagálni képzési kínálatukkal.

A betöltetlen állások kielégítésére bevonhatóak a hátrányos helyzetű álláskeresők ép úgy, ahogy az inaktív vagy közfoglalkoztatott személyek egyaránt. A folyamat részeként olyan szolgáltatásokban és képzésekben részesülhetnek, melyek elősegítik a versenyszférában történő elhelyezkedésük esélyeit, segítik a beilleszkedést a vállalkozások mindennapi életébe, mindezt kiegészítve bértámogatások biztosításával.

A paktumtagok aktivitása kulcsfontosságú a partnerség sikerességéhez, leginkább ezzel tudják pozitív irányban befolyásolni az eredményeket, ezáltal pedig saját gazdasági erejüket. Ehhez a legfontosabb a kezdeményező készség és az együtt gondolkodás készsége, amihez a paktum ad kiváló teret, lehetőséget.

 

Alkategóriák

Hírlevél

Statisztika

Ma228
Tegnap245
Ezen a héten1830
Ebben a hónapban3914
Összes703492

Látogatók Infói

  • IP címe: 35.174.62.162
  • Böngésző: Unknown
  • Böngésző verziója:
  • Operációs Rendszer: Unknown

Ki van Online

1
Elérhető

2024-04-14

 

kormany.hu

 

kemkh